NHÀ DÀI CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Nhà dài của đồng bào Ê-đê là một công trình văn hóa độc đáo. Nó là sản phẩm tiêu biểu của tổ chức công xã thị tộc nhằm thích ứng với môi trường thiên nhiên, tránh thiên tai, thú dữ và bảo vệ sự sống của các thành viên …

NHÀ SÀN Nhà sàn là nét văn hóa đặc trưng lâu đời của nhiều dân tộc, trong đó đặc trưng nhất là nhà sàn của đồng bào Tày Nguyên, là một ví dụ điển hình cho sự hòa hợp với thiên nhiên và chiều sâu văn hóa…Nhà sàn vẫn còn được lưu giữ đến tận ngày …

NHÀ RƯỜNG HUẾ “Rường” là một cách nói rút ngắn của rường cột. Nhà rường là loại nhà có hệ thống cột kèo gỗ được dựng lên theo những quy cách nhất định. Dù to lớn đến đâu, nhà rường Việt Nam cũng được kết cấu hoàn toàn bằng chốt, mộng gỗ để có thể …

NHÀ VIỆT TRUYỀN THỐNG Nhà Việt truyền thống đã gắn bó với rất nhiều thế hệ người Việt từ ngàn đời nay, qua những ngôi nhà chúng ta có thể thấy phần nào cuộc sống đời thường, cách nghĩ, cách làm của cha ông qua bao thế hệ. Qua hàng nghìn năm lịch sử, với sự …